Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

JB

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek van appellanten om hen overeenkomstig de afspraken met terugwerkende kracht aan te stellen in de functie van [B] in schaal 13. Het beroep van appellanten op het...
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Raad is, met de minister en de rechtbank, van oordeel dat appellant door de mondelinge mededeling van 25 november 2014 niet rechtstreeks in een rechtspositioneel belang is getroffen....
Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen (verhoogde tegemoetkoming), als bedoeld in...
Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen schadevergoeding wegens schending van de zorgplicht. Appellant heeft aangetoond dat hij als werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Appellant is niet aansprakelijk voor schade...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De schriftelijke weigering van het college van 21 april 2015 houdt niet in de afwijzing van de aanvraag van appellante en is daarom geen besluit beschikking) als bedoeld in artikel 1:3,...
Datum uitspraak: 24-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het onderhavige e-mailbericht was geen voor beroep vatbaar besluit of handeling in de zin van artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder b of d van de Awb . De Raad onderschrijft oordeel...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het college heeft het bezwaar van appellant terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat het verzoek van appellant niet is aan te merken als een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, tweede...
Datum uitspraak: 6-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte zonder (nadere) zitting afgedaan, nadat nieuwe gedingstukken aan het procesdossier waren toegevoegd. Strijd met artikel 8:57 Awb . Geen terugwijzing naar de rechtbank. De...
Datum uitspraak: 6-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegd verklaring tot kennisname van door appellant ingestelde hoger beroep. Geen grond voor doorbreking appelverbod. Geen onjuist toetsingskader gelet op vaste rechtspraak. Redelijke...
Datum uitspraak: 8-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering toekenning toelage. Afwijzing verzoek tot waardering en inschaling van het tijdelijke werk.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature