Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

JB

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen schadevergoeding wegens schending van de zorgplicht. Appellant heeft aangetoond dat hij als werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Appellant is niet aansprakelijk voor schade...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De schriftelijke weigering van het college van 21 april 2015 houdt niet in de afwijzing van de aanvraag van appellante en is daarom geen besluit beschikking) als bedoeld in artikel 1:3,...
Datum uitspraak: 24-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het onderhavige e-mailbericht was geen voor beroep vatbaar besluit of handeling in de zin van artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder b of d van de Awb . De Raad onderschrijft oordeel...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het college heeft het bezwaar van appellant terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat het verzoek van appellant niet is aan te merken als een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, tweede...
Datum uitspraak: 6-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte zonder (nadere) zitting afgedaan, nadat nieuwe gedingstukken aan het procesdossier waren toegevoegd. Strijd met artikel 8:57 Awb . Geen terugwijzing naar de rechtbank. De...
Datum uitspraak: 6-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegd verklaring tot kennisname van door appellant ingestelde hoger beroep. Geen grond voor doorbreking appelverbod. Geen onjuist toetsingskader gelet op vaste rechtspraak. Redelijke...
Datum uitspraak: 8-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering toekenning toelage. Afwijzing verzoek tot waardering en inschaling van het tijdelijke werk.
Datum uitspraak: 4-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een aantal werkzaamheden van appellant is ten onrecht niet in de functietypering van Groepschef Wijkteam opgenomen. Overschrijding redelijke termijn. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat...
Datum uitspraak: 18-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek is door de rechtbank niet behandeld door een meervoudige kamer, wat in strijd is met artikel 8:18, eerste lid, van de Awb . Terugwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg.
Datum uitspraak: 31-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nadelige gevolgen leeftijdsontslag substantieel bezwarende functie (SBF). Overgangsrecht. Buitenwettelijk begunstigend beleid. Circulaire “Richtlijnen tweede aanstelling” van 26 juni...